top of page

Pochopení základních principů Krav Maga (KMG)

Aktualizováno: 10. 11. 2023

V Krav Maga Global (KMG) věříme, že pochopení principů Krav Maga je nezbytné pro hlubší porozumění Krav Magy jako bojového systému a její použití při tréninku. Tyto principy zahrnují technické a taktické aspekty, které definují efektivní sebeobranu a formují náš přístup k boji.Úvod

V Krav Maga Global (KMG) věříme, že pochopení principů Krav Maga je nezbytné pro hlubší porozumění Krav Magy jako bojového systému a její použití při tréninku. Tyto principy zahrnují technické a taktické aspekty, které definují efektivní sebeobranu a formují náš přístup k boji. V tomto krátkém taháku se budu zabývat hlavními principy Krav Maga, které je třeba mít na paměti během vaší tréninkové cesty, ať už se na ní nacházíte kdekoliv.


Hlavní zásady pro efektivní sebeobranu

1. Neutralizujte hrozbu

Hlavním cílem je zastavit pokračování útoku agresora. Jednejte rozhodně a efektivně, abyste hrozbu okamžitě neutralizovali.

2. Předcházejte, zabraňujte a deeskalujte

Kdykoli je to možné, snažte se nebezpečným situacím předcházet. Pokud čelíte potenciálnímu nebezpečí, přijměte opatření k zabránění eskalace nebo se snažte o deeskalaci konfrontace.

3. Způsobte maximální škodu, minimalizujte riziko zranění

V bojových situacích se snažte o zasazení co nejsilnějších úderů protivníkovi a zároveň minimalizujte riziko zranění sebe sama.

4. Upřednostněte ochranu třetí osoby

Při obraně druhých osob upřednostněte za každou cenu bezpečnost svých blízkých.

5. Jednejte v rámci zákona

Při provádění technik Krav Maga se snažte dodržovat zákony země, ve které se nacházíte.


Technické zásady - útoky a obrana

Zásady útoků
 • Pochopte hierarchii nástrojů, technik, principů, variant, simulací a rolí tak, jak vás to učí váš instruktor na lekci.

 • Berte v potaz důležitost zpětných pohybů při provádění úderů a kopů.

 • Zaměřte se na maximální využití rychlosti a hmotnosti k vytvoření kinetické energie a hybnosti – nejen při úderu, ale i při návratu končetiny do vašeho bojového postoje.

 • Uvědomte si důležitost kinetického řetězce při provádění efektivních a silných úderů.

 • Seznamte se s 5 rozsahy: XS (grappling a grip fight), S (údery na blízko), M (údery nataženou paží), L (kopy na délku nohy) a XL (pohyb dopředu nebo použití předmětů na větší vzdálenost).

Zásady obrany
 • Zvládněte tři typy dynamické obrany těla: pohyb do stran a jeho variace, otáčení kolem osy těla, pivoting a změny výšky, resp. vaší postury.

 • Naučte se různé aktivní obrany rukou nebo nohou, které zastavují, odrážejí nebo přesměrovávají útoky.

 • Porozumějte principům útěků a sebeobrany na zemi, včetně grip fightu, trappingu, mostování, hookování (underhook vs. overhook) nebo shrimpování.


Taktické úvahy při aplikaci Krav Magy

 • Jednejte rychle: braňte se a čelte útoku co nejdříve.

 • Zahajte "kontakt" nebo volte útěk: Podle situace se rozhodněte, zda budete s agresorem udržovat kontakt a přejdete do souboje, nebo se od něj odpoutáte a zvolíte útěk.

 • Vyhodnoťte další hrozby: Dávejte si pozor na další potenciální agresory.

 • Využijte okolní předměty: Vyhledejte běžné předměty, které vám mohou pomoci při sebeobranných akcích.

 • Prioritizujte bezpečnost a management zranění: Evakuujte sebe i ostatní do bezpečí a zkontrolujte, zda nedošlo ke zranění u vás nebo u vašich blízkých.

 • Informujte a pomáhejte odpovědným úřadům: Po události informujte příslušné orgány a spolupracujte s nimi.


A jak se stavět k procesu učení Krav Magy?

 • Respekt a úcta: Prokazujte úctu svým sparring partnerům, ostatním studentům a instruktorům.

 • Pěstujte důvěru: Důvěřujte svému instruktorovi, věřte sami sobě a věřte systému KMG.

 • Předcházejte zranění nebo je překonávejte: Naučte se předcházet zranění bezpečným tréninkem. Pokud se objeví, přijměte je, překonejte a poučte se z nich.

 • Využívejte přirozené reflexy: Pracujte se svými přirozenými reflexy, které jsou základem technik Krav Maga.

 • Zaměřte se na zranitelná místa: Učte se útočit na zranitelná místa jakoukoli vhodnou částí těla nebo předmětem vhodným pro sebeobranu.

 • Žádné dodržování sportovních nebo soutěžních pravidel: Při sebeobranných scénářích se neřiďte sportovními ani soutěžními pravidly, útočte a jednejte agresivně.


Závěr

Tento „tahák“ poskytuje stručný přehled základních principů systému KMG. Přestože nabízí obecné pokyny, plné porozumění principům Krav Maga vyžaduje neustálé učení a kontinuální praktickou aplikaci během tréninku. Osvojením si těchto zásad se můžete lépe připravit na skutečné výzvy a zlepšit své znalosti o systému Krav Maga tak jak jej učíme v KMG. Tento tahák si ponechte jako připomínku naší metodiky po celou dobu své cesty systémem Krav Maga – vždy se snažte zlepšovat a zdokonalovat ve své praxi. Přeju vám zábavný trénink a opatrujte se!Eyal Yanilov

 • Zakladatel organizace KMG

 • Master lvl.3

 • Přímý následovník Imiho Lichtenfelda, zakladatele systému Krav Maga

 • Vyučuje systém Krav Maga civilní obyvatelstvo, vojenské složky a speciální jednotky po celém světě, včetně izraelských IDF nebo amerických SWAT

 • Aktivně se podílí na pravidelném updatu výukových osnov KMG

 • Stále je hlavním instruktorem organizace KMGUNDERSTANDING THE CORE PRINCIPLES OF KMG KRAV MAGA: A CHEAT SHEET [online]. Eyal Yanilov: KMGUniversity.com, 2023 [cit. 2023-09-06]. Dostupné z: https://kmguniversity.com/understanding-the-core-principles-of-kmg-krav-maga-a-cheat-sheet/

238 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page